ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - ΜΑΙΟΣ 2011

Α/Α ΕΣΟΔΑ  ΕΥΡΩ Α/Α ΕΞΟΔΑ  ΕΥΡΩ
           
1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 19310,18 1 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 58.843,00
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ   46.573,65 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 12.276,00
3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 10.000,00 3 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 5.000,00
4 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 2.310,00 4 ΓΕΝΙΚΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1.431,75
5 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 9.655,00 5 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 23.041,08
6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΕΝΝΙΣ 12.000,00 6    
7 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 233,00 7    
8 ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 510,00 8    
9     9    
10     10    
                              ΣΥΝΟΛΟ 100.591,83 ΣΥΝΟΛΟ   100.591,83
           
  Για τον Αθλητικό Ομιλο Διονύσου        
           
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΤΑΜΙΑΣ  
           
  ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΗΣ
Στην κορυφή