ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2012

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 - ΜΑΙΟΣ 2012

 

Α/Α ΕΣΟΔΑ  ΕΥΡΩ Α/Α ΕΞΟΔΑ  ΕΥΡΩ
  
1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 23041,08 1 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 31.840,00
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ     2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 29.975,00
3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 6.000,00 3 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 4.690,00
4 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 45,00 4 ΓΕΝΙΚΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1.661,00
5 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 23.960,00 5 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 9.300,08
6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΕΝΝΙΣ 13.000,00 6    
7 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 10.500,00 7    
8 ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 920,00 8    
9
  9    
10     10    
                              ΣΥΝΟΛΟ 77.466,08 ΣΥΝΟΛΟ   77.466,08
  
  Για τον Αθλητικό Ομιλο Διονύσου

 
  
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ  
  
  ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΗΣ
Στην κορυφή