Ακαδημία

 

Η ακαδημία Πινγκ-Πονγκ λειτουργεί για:

Α) Αρχάριους δημοτικού:
Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 18:00 - 19:00

Β) Προχωρημένους δημοτικού - γυμνασίου:
Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 19:00 - 21:30        

Γ) Ενήλικες κατόπιν συνεννόησης.

Έφορος: Τέρπος Ευάγγελος  Τηλ. 6937437111

Προπονητής: Μπακόλας Αλέξανδρος 6978-776870

Στην κορυφή