Τεχνικοί της ομάδας Πινγκ-Πονγκ

 

Έφορος: Τέρπος Ευάγγελος  Τηλ. 6937437111

Προπονητής Ακαδημιών: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ Τηλ. 6978-776870

Σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί τμήμα για ενήληκες από ΔΕYΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 21:00μμ - 23:00μμ

Στην κορυφή